DNT, eller Det Norske Totalavholsforbund har basar hver høst så dette skulle vært publisert for omtrent fem måneder siden…

Uansett, her er et par premier jeg produserte til basaren som var i Kristiansand i høst.

Og ja, de er til såpe!