Jeg oppdaget at det var litt få ting under “Pensel, penn, blyant og papir”. Det kommer vel egentlig ganske enkelt av at jeg sjeldent tegner og maler. Det krever mye energi og konsentrasjon å tegne, det rekker ikke med en halv time her og en time der for å lage et bilde. Men, med sjeldne mellomrom blir det jo noe av og til, som dette portrettet jeg tegnet i mai 2010.