Da har jeg gjort mitt første salg på http://epla.no/shops/dilldalldesign/ . smiley